DIENSTEN

Risicoanalyse & beheersplan

Iedere leidingwaterinstallatie in Nederland dient te voldoen aan de NEN1006. In het Bouwbesluit wordt de NEN1006 genoemd als voorschrift waar leidingwaterinstallaties in Nederland aan moeten voldoen. Daarnaast zijn er voor de zogenaamde “prioritaire” installaties aanvullende eisen gesteld, namelijk…..

NEN1006 inspectie

Iedere leidingwaterinstallatie in Nederland zowel prioritair als zorgplicht dient te voldoen aan de NEN1006. In het Bouwbesluit wordt de NEN1006 genoemd als voorschrift waar leidingwaterinstallaties in Nederland aan moeten voldoen. Deze NEN norm legt uit hoe installatie moeten worden aangesloten en beheert.

Digitaal legionellabeheer

Ondanks dat legionellabeheer (o.a. keerklep controles en monsternames) wordt overgelaten aan andere marktpartijen kan ik u wel van dienst zijn met Legionelladossier. Dit digitaal instrument helpt u om het legionellabeheer centraal en zeer eenvoudig te houden.