NEN1006 INSPECTIE

De wet- en regelgeving in Nederland kent twee type installaties:
– De prioritaire installaties (hoog risico)
– Zorgplicht installaties (laag risico)

DE BASIS.

Iedere leidingwaterinstallatie in Nederland zowel prioritair als zorgplicht dient te voldoen aan de NEN1006. In het Bouwbesluit wordt de NEN1006 genoemd als voorschrift waar leidingwaterinstallaties in Nederland aan moeten voldoen. Deze NEN norm legt uit hoe installatie moeten worden aangesloten en beheert.

Daarnaast zijn er voor prioritaire installaties aanvullende eisen gesteld.

WAAR VALT UW INSTALLATIE ONDER?

Wanneer uw installatie niet voorkomt in de lijst met prioritaire installaties valt uw installatie onder de zorgplicht. Dat betekent dat u verplicht bent de leidingwaterinstallatie te laten voldoen aan de NEN1006. U kunt hiervoor ook een inspectie van het Drinkwaterbedrijf verwachten. U bent niet verplicht om een risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen. Ook bent u niet verplicht om legionella monsters te laten nemen. Naast dat het geen verplichting is, is het wel raadzaam om te doen. Want hoe kunt u weten of uw leidingwaterinstallatie legionella-veilig is als u geen inzicht heeft in de installatie?

HOE KRIJGT U INZICHT IN DE LEIDINGWATERINSTALLATIE?

Naast een uitgebreide risicoanalyse en beheersplan is het ook mogelijk om een NEN1006 inspectie uit te laten voeren. Dit is een meer beperkte en ook voordelige vorm van inspecteren waarbij de gehele leidingwaterinstallatie wordt getoetst aan de NEN1006. Gesteld kan worden dat wanneer een installatie voldoet aan de NEN1006 voor een groot deel voldaan aan goede legionellapreventie. Legionellarisico’s worden hierdoor sterk teruggedrongen.

WAT KAN U VAN ONS VERWACHTEN?

Graag bespreek ik met u wat voor uw situatie de beste vorm van inspecteren is. Hierbij is het mijn verantwoordelijkheid om u op een juiste wijze te informeren over de verschillende mogelijkheden zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.