Legionella risicoanalyse en Legionella beheersplan

WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN?

Iedere leidingwaterinstallatie in Nederland dient te voldoen aan de NEN1006. In het Bouwbesluit wordt de NEN1006 genoemd als voorschrift waar leidingwaterinstallaties in Nederland aan moeten voldoen. Daarnaast zijn er voor de zogenaamde “prioritaire” installaties aanvullende eisen gesteld, namelijk:

 • Opstellen van een risicoanalyse en beheersplan
 • Periodiek bemonsteren en analyseren van de drinkwaterkwaliteit
 • Controles en maatregelen dienen conform het beheersplan te worden uitgevoerd
 • Logboek bijhouden van de controles, maatregelen, onderzoeken en wijzigingen
 • Bij risico’s en overschrijdingen de toezichthouders en gebruikers informeren

WAT HOUDT EEN RISICOANALYSE EN BEHEERSPLAN IN?

Een risicoanalyse geeft inzicht in de leidingwaterinstallatie. Middels tekeningen, beschrijvingen en foto’s wordt de leidingwaterinstallatie in kaart gebracht en worden mogelijke risico’s gekenmerkt. In het beheersplan komen zaken te staan die jaarlijks, maandelijks, wekelijks of dagelijks moeten worden beheerd. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Legionella risicoanalyse en Legionella beheersplan

WIE MAG DIT ONDERZOEK UITVOEREN?

Voor “prioritaire” installaties mogen alleen BRL6010 gecertificeerde adviesbureaus de risicoanalyse en beheersplan uitvoeren.
Legionella Adviesbureau Venhuizen is door KIWA gecertificeerd met het nummer K100605/01

IS MIJN INSTALLATIE PRIORITAIR?

De onderstaande installaties vallen volgens het Drinkwaterbesluit onder de categorie prioritair:

 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
 • Asielzoekerscentra
 • Kampeerterreinen
 • Jachthavens
 • Truckstops
 • Verblijfsaccommodaties
 • Penitentiaire inrichtingen
 • Badinrichtingen

WAT KAN U VAN MIJ VERWACHTEN?

Om de juiste kwaliteit te waarborgen is Legionella Adviesbureau Venhuizen BRL6010 gecertificeerd. Daarnaast blijf ik continu in ontwikkeling waardoor u verzekert bent van goed en vakkundig advies. Ik streef er naar om het beheer tot een minimum te beperken. Beter éénmalig oplossen dan continu beheren. Dat scheelt u veel geld!