WERKWIJZE

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

In een oriënterend gesprek wordt samen met u besproken wat legionellapreventie inhoud. De wet- en regelgeving is complex en daardoor soms moeilijk te doorgronden. Goede uitleg hierover is daarom van belang. De nadruk in dit gesprek ligt op wat u verplicht bent te doen en wat u vrij staat om te doen. Zodoende weet u waar u aan toe bent en wordt eventuele onrust weggenomen.

ADVIES EN KOSTEN

Na het oriënterend gesprek bent u meer te weten gekomen en is er meer duidelijkheid over de vraagstelling. De volgende stap is gericht advies. Op basis van het oriënterend gesprek en eventuele aanvullende gegevens wordt bepaald wat de advieskosten zullen zijn. Ik vind het belangrijk dat u vooraf precies weet wat iets kost. Dit voorkomt eventuele onrust. Gewoon transparant en open communicatie.

BEZOEK EN UITVOERING

Wanneer u akkoord bent over de prijs kan het werk worden gestart. Of het nu gaat over het opstellen van een risicoanalyse of een advies gesprek, u wordt nooit verrast met een onaangekondigd bezoek. Ik vind het belangrijk dat u vooraf goed wordt geïnformeerd over wanneer werkzaamheden gaan plaatsvinden en hoe lang deze werkzaamheden duren. Dit geeft duidelijkheid.